Välkommen till årsmöte söndag den 6 Maj 2017

 

Plats: Milot Parkour, Milstensvägen 52

Start: 17:00

Handlingar och dokument läggs upp senast en vecka innan mötet.

Motioner/Förslag skickas till jesper@streetmentality.se senast 30 Mars.

 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

  •  att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
  • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
  • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
  • Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *