att främja spontanidrotten – Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten.

Vi vill att dagens ungdomar födda på 2000-talet ska kunna uppleva rörelse och glädje på deras villkor. Under nya former som lämpar sig för dagens samhälle.

Genom att använda oss av Parkour, Freerunning & Tricking vill vi stärka barn och ungdomars psykiska, fysiska och sociala självkänsla utifrån individens behov och styrkor.

Styrelsen består av:

Per Beijar (ordförande)Freerunning_Backtunnel_norsken

Jesper Eriksson (vice ordförande och sekreterare)

 

William Karlsson (ledamot)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *